Obligatorisk læringstilbud

09-07-2019

Denne håndbog indeholder inspiration til tilrettelæggelsen af obligatoriske læringstilbud, der er målrettet 1-årige børn i udsatte boligområder. Udover håndbogen har EVA udarbejdet en film om hverdagen i et dagtilbud, som kommunerne kan bruge i dialogen med forældre til børn i målgruppen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: www: 978-87-7182-291-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn