Realkompetencevurdering (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet

23-01-2019

Rapporten præsenterer hovedresultaterne fra evalueringen af realkompetencevurderings (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet i Danmark - med særligt fokus på udviklingen fra 2010 til 2018. I evalueringen undersøges bl.a. udbredelsen og anvendelsen af RKV samt kvaliteten af, hvordan der arbejdes med RKV på voksen-, efter- og videreuddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-227-4

Opdragsgiver: Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse