Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

24-01-2019

Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time, når eleverne selv skal sige det? Redskabet her er en god metode til at få indsigt i elevernes oplevelser og erfaringer, og dermed kan du som lærer eller pædagog få ny central viden til arbejdet med at udvikle undervisningen og skoledagen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole