Dialogværktøj: Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?

22-01-2019

Et nyt dialogværktøj hjælper ledere og medarbejdere i fritids- og klubtilbud til at få et fælles blik på, hvad der er kvalitet, og hvordan man kan arbejde med det i det enkelte tilbud. Dialogværktøjet er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er baseret på undersøgelsen Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud (2018).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: 978-87-7182-228-1 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole