Det første år på læreruddannelsen

29-01-2019

Denne rapport ser nærmere på, hvordan de studerende oplever læreruddannelsens første år ud fra en række af de faktorer, som reformen havde til hensigt at styrke: fx motivation, læringsudbytte og frafald. Rapporten sammenligner endvidere de lærerstuderendes oplevelser af første år med, hvordan studerende på øvrige professionsbacheloruddannelser oplever det første år af uddannelsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Læreruddannelsen

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn