Virksomheders brug og vurderinger af AMU - 2019

26-08-2019

Hvordan bruger og vurderer virksomhederne AMU? Det har vi spurgt 1.246 tilfældigt udvalgte virksomheder om, der alle har det til fælles, at de har minimum fem ansatte, hvoraf mindst en er faglært eller ufaglært. Undersøgelsen er den fjerde i en række undersøgelser gennemfør i årene 2007, 2011, 2015 og nu i 2019, hvilket gør det muligt at undersøge, hvorvidt og hvordan virksomhedernes brug og vurdering af AMU har udviklet sig i perioden 2007-2019.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-307-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse