Studerendes boligsituation og frafald

26-04-2019

Hvert år står mange tusinde studerende i bolignød, når de flytter til en ny by for at begynde på studiet. Spørgsmålet om, hvorvidt der er gode nok boligforhold til de mange nye studerende, er da også et tilbagevende diskussionsemne ved studiestart. Men hvilken betydning har bolig-forholdene egentlig for de studerendes frafaldssandsynlighed? Det spørgsmål forsøger vi at svare på i dette notat.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-283-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse