Veje til at fremme studieintensitet på de videregående uddannelser

03-09-2018

Formålet med dette notat er at afdække, hvilke institutionelle værktøjer der har betydning for førsteårsstuderendes studieintensitet på danske videregående uddannelser. Undersøgelsen bygger på data fra EVA's forløbsstudie blandt studerende, som blev optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, Uddannelseszoom, registerdata og data fra den Koordinerede Tilmelding.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-176-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

En del af:

Studieintensitet

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Relateret indhold