Valget af 10. klasse

19-09-2018

Med denne rapport sætter EVA fokus på unges valg af 10. klasse. Vi undersøger de unges bevæggrunde for valget af 10. klasse og hvad der kendetegner de unge, som søger de forskellige 10. klasser. Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser og kvalitative interviews med elever i 9. klasse, og er en del af en større forløbsundersøgelse, hvor EVA følger en årgang fra 8. klasse og fire år frem med fokus på valgproces og overgang til ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-185-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

10. klasse

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole