Hver 3. nye studerende savner feedback fra underviserne

17-09-2018

Feedback er en central metode til at styrke de studerendes læringsudbytte og derved sikre kvaliteten på de videregående uddannelser. Dette notat ser nærmere på, hvordan nye studerende oplever den feedback, som de får fra underviserne, og hvordan feedback hænger sammen med motivation og lysten til at lære.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Feedback

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse