Skolernes samarbejde med erhvervslivet - Fokus på elevernes læring i den åbne skole

31-10-2018

I dette inspirationshæfte går EVA tæt på, hvad skolerne opnår ved at samarbejde med eksterne aktører, hvad samarbejdet med disse eksterne aktører kan bidrage med til undervisningsopgaven, og hvilket særligt potentiale dette samarbejde har.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: www: 978-87-7182-201-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Åben skole

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole