Fastholdelse af studerende på videregående uddannelse

25-10-2018

I oversigten har EVA set på forskningen om, hvilke indsatser der er effektive i forhold til at forebygge frafaldet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-179-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Frafald

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse