Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen

08-10-2018

Hvordan oplever eleverne fra 5.-9. klasse deres skoledag? Det giver rapporten svar på. Og den giver et dybt indblik i, hvad der ifølge eleverne motiverer dem og engagerer dem til at deltage i løbet af skoledagen, og hvor de omvendt mister motivationen. Den retter sig til bl.a. skoleledelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-197-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole