Almene studiekompetencer blandt nye studerende på videregående uddannelser

11-10-2018

EVA har undersøgt de studerendes egen vurdering af deres almene studiekompetencer, fx at anvende studieteknik, samarbejde eller planlægge studietid.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-195-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Studieteknik

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse