Tegn på læring II

26-11-2018

Tegn på læring II hjælper pædagogiske ledere og medarbejdere i arbejdet med at udvikle en evaluerende pædagogisk praksis, der styrker læringsmiljøet og kommer børnegrupperne til gavn. Materialet består af tre skemaer, der guider jer gennem centrale arbejdsspørgsmål og dermed hjælper jer i at prioritere, hvad der er relevant at evaluere og dokumentere, så evalueringsarbejdet bliver fokuseret og lærerigt.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-203-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn