Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

16-11-2018

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald, påbegyndelse af ph.d. samt efterfølgende ledighed for universitetsuddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på universitetsuddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-217-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse