Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne

16-11-2018

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald samt efterfølgende ledighed for professionsbacheloruddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på professionsbacheloruddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og universitetsuddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-216-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse