Tilsynsbesøg på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

19-03-2018

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (herefter EVA) om at gennemføre tilsynsbesøg med afholdelse af fokusgruppeinterview i forbindelse med tilsynet. Dette notat præsenterer resultatet af tilsynsbesøgene og har fokus på at beskrive lærernes praksiserfaringer og kursisternes oplevelser af undervisningen og udbyttet af den.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse