Digitalisering i gymnasiet set fra elevers perspektiv

05-03-2018

Hvordan anvender gymnasieelever digitale teknologier i relation til skolearbejde og undervisning? Og hvordan og hvornår understøtter digitale teknologier elevernes arbejds- og læreprocesser, og hvornår gør de ikke? Få elevernes perspektiv og vurdering af digitaliseringen i gymnasiet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-127-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse