Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet

29-05-2018

Notatet beskriver, hvilke ledelsesstrukturer der anvendes på dagtilbudsområdet, og hvordan de overordnede ledelsesstrukturer spiller sammen med ledelsesopgaverne set fra dagtilbudschefernes position.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN:  (www) 978-87-7182-158-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn