Fordeling af elever på de almene gymnasier og HF

03-05-2018

Denne rapport ser på udvikling af elevsammensætningen og forskelle mellem institutionerne i perioden fra 2009 til 2016.
OBS: 15. maj 2018 er der foretaget enkelte ændringer i Bilag B, da der i visse tilfælde var fejlbehæftede tal for de institutioner, som både udbyder HF og STX

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: www) 978-87-7182-143-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse