Den faglige udvikling i gymnasiet

25-05-2018

I denne rapport præsenterer EVA resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling samt udviklingen med hensyn til sværhedsgrad i de faglige krav inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-156-7

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse