Kortlægning og analyse af karaktergivningen – baggrundsrapport til evaluering af 7-trins-skalaen 2007-2016

12-06-2018

Denne rapport er udarbejdet som en baggrundsrapport til anden evaluering af 7-trins-skalaen (den første fandt sted i 2013) og indeholder en kortlægning og analyse af karaktergivningen efter 7-trins-skalaen og udviklingen siden skalaens implementering. Rapporten har til formål at identificere og belyse mulige problemstillinger vedrørende 7-trins-skalaens udformning og dens anvendelse i grundskolen og på de gymnasiale og de videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-107-9

Opdragsgiver: Forsknings- og uddannelsesministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

7-trins skalaen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse