Evaluering af forsøg med fællesprøve i kulturfag

25-06-2018

EVA har gennemført en evaluering af et forsøg med en fællesprøve i kulturfagene historie, samfundsfag og kristendom. Forsøget har kørt i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 og har haft til formål at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at styrke det tværfaglige aspekt i folkeskolens 9. klasses-prøver for de tre kulturfag.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: (www) 978-87-7182-084-3

Opdragsgiver: Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole