Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

04-07-2018

I dybden med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø er skrevet til jer, der har erfaring med og viden om, hvordan man arbejder med at etablere og understøtte interaktioner og relationer af høj kvalitet i dagtilbud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN:  (www) 978-87-7182-166-6

Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn