Udvikling i ledelse på dagtilbudsområdet

23-01-2018

Notatet fremhæver ti udviklingstendenser, som kendetegner ledelse af dagtilbud på nationalt niveau, den kommunale ledelse af dagtilbudsområdet og den lokale ledelse af dagtilbud. Ledelseskommissionen har bestilt notatet som led i sit arbejde med at formulere anbefalinger til regeringen.
Notatet bygger på viden og erfaringer fra dagtilbudsområdet blandt ekspertgruppens medlemmer og EVA.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

Opdragsgiver: Ledelseskommissionen

 

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn