Evaluering af Program for læringsledelse - Del 2

01-02-2018

Notatet samler op på anden runde i EVA's evaluering af Program for læringsledelse, en skoleudviklings- og kompetenceudviklingsindsats med deltagelse af 13 kommuner. I evalueringen sammenfattes kommunernes overordnede erfaringer med programmet. Evalueringen går ikke i dybden med enkelte kommuner eller enkelte eksempler, men giver et samlet overblik på tværs af de involverede kommuner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-162-8 (pdf)

Opdragsgiver: A P Møller Fonden

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunne lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer.

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole