Uddannelsesvalget for unge med ikke-vestlig baggrund

03-12-2018

EVA sætter i dette notat fokus på uddannelsesvalg blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 8. klasse. Hvad karakteriserer de unges tilgang til valget og deres oplevelser af valgprocessen set i forhold til unge med dansk baggrund?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-230-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse