Arbejdet med den åbne skole - Erfaringer fra 12 udviklingsprojekter

27-08-2018

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har i samarbejde etableret puljen Åben Skole - lokale samarbejder og nation vidensdeling for at understøtte arbejdet med den åbne skole. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut om at opsamle og formidle erfaringer fra de udviklingsprojekter, der har modtaget støtte. Denne rapport præsenterer de projekter, der har deltaget i første runde af puljeprojektet. Rapporten er den tredje og sidste del af den samlede viden- og erfaringsopsamling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-143-7 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet og Kulturministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Åben skole

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole