Sammen om digital dannelse

26-09-2017

Få idéer til at arbejde med børns digitale dannelse og redskaber til dialogen med børnenes forældre om digital dannelse med materialet her. Det er målrettet den kommunale forvaltning, det pædagogiske personale i dagtilbud og forældre til børn i dagtilbud. Udarbejdet på vegne af Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Digitale dagtilbud

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn