It og digital dannelse i gymnasiet - En erfaringsopsamling

01-09-2017

Med gymnasiereformen er der kommet et endnu større fokus på at gøre eleverne 'digitalt dannede' og give dem stærke digitale færdigheder. Rapporten giver gymnasielærere og -ledere inspiration til at integrere it i undervisningen og forny den pædagogiske praksis - baseret på erfaringer fra otte gymnasier der anvender it med succes.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-048-5 (www)

Opdragsgiver: STIL

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse