Børns og unges brug af fritids- og klubtilbud. Kendetegn ved kvalitet i tilbuddene

06-09-2017

Notatet afdækker, hvad der ifølge faglitteratur og forskning på området kendetegner fritids- og klubtilbud af god kvalitet med fokus på, hvad der skal til for, at tilbuddene kan skabe trivsel og udvikling hos børn og unge.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole