Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

08-10-2017

Opsamlingen dækker forskningen inden for elleve temaer vedrørende kvalitet, som i forskningen er identificeret som afgørende for kvalitet i dagtilbud. De elleve temaer dækker både de strukturelle, processuelle og resultatmæssige elementer i kvalitet og kommer dermed ind på bl.a. normering, ledelse, interaktioner mellem børn og voksne og skoleparathed.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-019-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Bestil i trykt format hos Stibo Complete

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn