Evaluering af sommerkurser

29-06-2017

15 kommuner er udvalgt til at afprøve om et betinget optag på en erhvervsuddannelse efterfulgt af sommerhuser i dansk og matematik kan udgøre en alternativ vej for de elever, der ikke opfylder de nye adgangskrav. EVA har undersøgt om forsøgene medvirker til at skabe en alternativ optagelsesvej for de elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7958-987-2

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse