Skolers erfaringer med at anvende data

01-02-2017

EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med at anvende data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7958-990-2 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med SFI for Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er et led i projektet Data om elevernes læring og progression, som gennemføres af et konsortium bestående af SFI, DPU, EVA og Center for Sundhedssamarbejde (AU).

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetssikring

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole