Evaluering af Program for læringsledelse - Del 1

01-02-2017

”Program for læringsledelse” er en kompetenceudviklingsindsats i 13 kommuner, støttet af A P Møller Fonden. Skolerne i programmet arbejder databaseret med skoleudvikling og styrkelse af elevernes læring og trivsel. EVA har undersøgt kommuners og skolers erfaringer fra det første år i den fireårige programperiode.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7958-985-8 (pdf)

Opdragsgiver: A P Møller Fonden

Denne udgivelse er lavet som et led i et samarbejde med ovennævnte fond. Fonden har doneret midler til, at EVA har kunne lave denne udgivelse. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når vi modtager fondsdonationer.

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole