Studiestartens betydning for frafaldet på videregående uddannelser

10-08-2017

Studiestarten har, viser forskning, meget stor indflydelse på, om de studerende dropper ud. Rapporten giver uddannelsesinstitutioner viden om, præcist hvilke aspekter ved studiestarten der påvirker frafaldet mest.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-041-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Frafald

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse