Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling

17-08-2017

Universiteterne spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at der sker en passende kapacitetsopbygning på professionshøjskolerne til at kunne arbejde med Forsknings- og Udviklings-aktiviteter (FoU). EVA har undersøgt, hvordan professionshøjskoler og universiteter samarbejder om FoU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-029-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse