Mange studerende oplever at stå i en udsat situation ved studiestart

29-08-2017

Studiestartsperioden kan være en turbulent overgang til et selvstændigt voksenliv. Notatet giver et indblik i, hvordan en generation af unge oplever overgangen til studietiden.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Studiestart

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse