De unge i målgruppen for de forberedende tilbud

22-08-2017

I januar 2016 blev der udpeget en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan skabe bedre veje til en ungdomsuddannelse. EVA leverer to analyser til ekspertgruppen om Bedre veje til en ungdomsuddannelse. I denne analyse har vi beskrevet de unge, der har brug for forberedende tilbud forud for ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7958-977-3 (pdf)

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse