Bakspejlet Tema: Forældresamarbejde

22-08-2017

Der er en stigende opmærksomhed på, hvor vigtigt et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger er for barnets trivsel i dagtilbud. EVAs temahæfte har sat fokus på det i tre artikler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-007-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn