Vurderinger af censorsystemet

25-09-2016

Regeringen har besluttet at igangsætte et analyse- og udvalgsarbejde vedr. censorsystemet for de videregående uddannelser. EVA har udarbejdet en tværgående opsamling af de videregående uddannelsesinstitutioners høringssvar til censorsystemet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-918-6

Opdragsgiver: Censorudvalget

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Censorordningen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse