Elite- og talentprogrammer på de videregående uddannelser

16-05-2016

Regeringen forventes i løbet af 2016 at lancere et eliteudspil, som skal fremme, at de dygtigste og mest talentfulde studerende udnytter deres potentiale fuldt ud. EVA har undersøgt, hvilke erfaringer de danske universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier har med elite- og talentprogrammer fra 2004-15.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-908-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse