Studenter uden uddannelse efter gymnasiet

28-06-2016

10 procent af en studenterårgang får ikke en uddannelse efter studentereksamen. EVA har undersøgt, hvilke forløb de såkaldt ufaglærte studenter har haft på arbejdsmarkedet og evt. i uddannelsessystemet efter gymnasietiden. Er de motiveret for at tage en uddannelse i fremtiden?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-902-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse