Understøttende undervisning

14-07-2016

Understøttende undervisning blev indført med folkeskolereformen for at højne elevers faglige niveau, fx ved at lade eleverne lære på forskellige måder. EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med understøttende undervisning halvandet år efter, at reformen er trådt i kraft.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-950-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole