Effekten af kommunale 10.-klassetilbud

18-07-2016

EVA har undersøgt, om de kommunale 10.-klassetilbud, placeret i tilknytning til en folkeskole, gør unge i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har målt effekten af det kommunale 10.-klassetilbud set i forhold til elever, der afslutter grundskolen efter 9. klasse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-922-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

En del af:

10. klasse

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole