Internationale erfaringer med læreplaner på dagtilbudsområdet

04-01-2016

Indsatser af høj kvalitet i børns første år har stor betydning både for det enkelte barn og for samfundet, viser forskning. Internationalt er der et øget fokus på betydningen af dagtilbud. Også i Danmark ses arbejdet med læreplaner som et vigtigt element i arbejdet med kvaliteten i dagtilbud. EVA har undersøgt, hvordan fire lande har grebet arbejdet med pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet an - i Norge, Finland, New Zealand og provinsen British Columbia i Canada.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-894-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn