Bedre veje til ungdomsuddannelse

23-08-2016

Rapporten peger på indhold, værktøj og metoder til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse . EVA har gennemført 7 casestudier af institutioner, der har særligt effektfulde forberedende tilbud til de unge, så de kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Casestudierne afdækker, hvad institutionerne gør, hvordan de gør det, hvem de samarbejder med, og hvordan eleverne oplever de konkrete indsatser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse