Studieretningsprojektet i gymnasiet

29-09-2015

I studieretningsprojektet - SRP - får gymnasieelever i 3.g. to uger til at skrive en stor skriftlig opgave. SRP er blevet skældt ud for at være socialt skævvridende, bl.a. for at den giver en fordel til børn af forældre, som har en videregående uddannelse. EVA har undersøgt, hvad der udspiller sig i forløbet, hvor gymnasieelever skal skrive SRP.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-804-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Eksamen

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse