Sprogcentrenes arbejde med danskuddannelsernes formål

27-10-2015

Præsentation indeholder vigtige pointer og resultater fra EVA’s rapport Danskuddannelserne til voksne udlændinge - Sprogcentrenes arbejde med at kvalificere kursisterne til beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab.

Intentionen med præsentationen er at stimulere en lokal diskussion og refleksion af jeres praksis i forhold til de landsdækkende resultater.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse